Werkingen

Werkingen vinden plaats op zaterdagnamiddag, van 14u tot 17u. Meestal gaan deze door op de lokalen, indien dit niet het geval is, wordt er een aankondiging geplaatst op facebook of instagram. Op de home pagina van deze site wordt er ook stees gezet wanneer de volgende werking plaatsvindt, en wat voor werking dit is.

Hoe verloopt zo'n werking?

Vanaf 13u50 kan er verzameld worden bij de leiding aan de lokalen. Een werking begint op 14u met een formatie, hierbij worden alle kinderen verwacht. Na de formatie verdelen de kinderen zich per afdeling, en spelen ze spelletjes met de leiding. Vaak wordt er buitengespeeld op een speelplaintje vlakbij de Chiro. Om 16u wordt er een vieruurtje voorzien: de kinderen krijgen een koekje en een drankje. Om 17u is het slotformatie en daarna gaan de kinderen naar huis.

Wat kost zo'n werking?

Een gewone werking kost 50 cent per kind. Tijdens het verzamelen wordt dit opgehaald door een leiding. Deze 50 cent gaat naar het vieruurtje dat wij aan de kinderen geven.

De uitzonderingen

Sommige werkingen zijn een beetje anders. Bijvoorbeeld:

Zwemwerking

Een keer per jaar hebben we een zwemwerking. Dit is meestal in januari. Op deze werking wordt er naar een zwembad te gaan om te - je raadt het- zwemmen! Op deze dag vragen wij aan de kinderen om zwemgerief mee te nemen en vragen wij 3 euro voor de werking. Dit houdt naast het vieruurtje ook vervoer naar en toegang tot het zwembad in. 

Dit jaar valt de zwemwerking op 13 januari.

Daguitstap

Op het einde van het schooljaar, in juni dus, houden we een daguitstap. Op deze dag vertrekken we dus in de voormiddag naar een locatie en komen wij rond 17u terug. Op deze daguistap wordt er verwacht dat de kinderen zelf een lunchpakket meenemen. Voor deze werking vragen wij een hoger bedrag. Dit houdt naast het vieruurtje ook vervoer naar en toegang tot de activiteit in. Regelmatig gaan we zwemmen op de daguitstap. 

Dit jaar valt de daguitstap op 29 juni.